Fény-szín-tér

1. ábra Nagy, homogén, összefüggő felületMesterségeset – természetesen

A nagyfelületű világító berendezések az emberiségnek a fénnyel kapcsolatos évezredes tapasztalásaira utalnak vissza, hiszen a természetben a fény jellemzően a fölöttünk levő égbolt viszonylag egyenletes, minket körülölelő felületéről származik. Mint ismert, a beltéri közvetett világításnak is egyik pozitívuma, hogy a határoló falakat, mennyezetet világossá teszi és ezáltal – többek között– jelentősen növeli a komfortérzetet.

Ugyanakkor a fénykeltéshez használt lámpatestek látszanak, sőt olykor árnyékot vetnek, a közvetlenül megvilágított felületek fénysűrűsége egyenetlen, a lámpatestkiosztás ritmusában és tág határok közt változhat. A legkorszerűbb anyagok, fényforrások és elektronikai eszközök felhasználásával beltéren is eltérhetünk az eddig megszokott, szinte pontszerű vagy legalábbis kis felületekről történő világítástól. A nagy, egybefüggő, a befogadó térrel összemérhető nagyságrendű világító felületről egyenletesen érkező fény az égbolt szórt fényének hatását kelti, amely a természetes világításhoz igen közel áll. Az így létrehozott világítással nem csak maga a világító felület válik homogénné, hanem a célfelületeken létrehozott világítás is rendkívül egyenletes lesz, nemcsak horizontális, de vertikális irányban is.

Alkalmazás

2. ábra D2.5*4 m méretű, változtatható színű és fényerejű világítótestek feszített fólia burkolattalA feszített fóliás nagyfelületű világító berendezések reprezentatív terek nagyértékű megoldásai. A korszerű építészeti megoldásokban kiemelt jelentősége van a terek formálásának, ebben jelentős szerepet vállalhatnak azok a nagy, homogén egybefüggő világító felületek, amelyek ma oly divatossá váltak. A feszített fóliás rendszer alkalmas egyedi elgondolások megalkotására is. Alkalmazásukkal különleges térformák hozhatók létre, melyek a gondos fénytechnikai tervezésnek köszönhetően egyenletes fénysűrűségűek a berendezés teljes felületén. A fóliával létrehozható háromdimenziós térbeli alakzatok (óriási forgástestek, íves, hullámos formák) nem csak szokatlan világító eszközök, de egyedi, kreatív műalkotások is egyben. Számos kitűnő alkalmazási területük közül kiemelendő, hogy a nagyfelületű világító berendezések különösen előnyös világítási megoldást jelentenek múzeumok, kiállítótermek részére. Ahomogén felület olyan egyenletes megvilágítást biztosít a műtárgyaknak, amely akár statikusan, akár a napszaktól és a külső fényviszonyoktól függően intenzitásában és színhőmérsékletében változtatható formában, optimális környezetet nyújt a látogatók számára a műélvezethez.Múzeumvilágítás nagyfelületű világítási rendszerrel

Kialakítás

A világító felületeket jellemzően erre a célra készített alumíniumkeretbe feszített opál műanyag fólia vagy speciális profilrendszerbe épített üveglapok alkotják. Ezek felett fénycsöves lámpatestek üzemelnek, melyek, mennyiségének, elhelyezésének megválasztása illetve a fényforrások kiválasztása szakértelmet és nagy gyakorlatot igényel. A lámpatest-elhelyezéshez figyelembe kell venni az átvilágítandó felület anyagát (különös tekintettel az üvegek sokféleségére), az összhangot a kialakítandó formával, az álmennyezeti sík felett rendelkezésre álló térrész magasságát (amely jellemzően csekély és a gépészeti elemektől is függ), az árnyékmentesség érdekében a szerkezeti elemek (rögzítő-vagy feszítő profilok, tartók, merevítők, stb.) elhelyezkedését és irányát, a kívánt megvilágítási szintet, a színes vagy különböző színhőmérsékletű fényforrások esetén a színes árnyékok elkerülésének fontosságát. A lámpatestek mögötti (egyben szerelési) felület csak homogén, magas reflexiójú, diffúz és fehér (színsemleges) lehet, valamint nem tartalmazhat még kisebb tükrös reflexiójú elemeket sem, mint ahogy maga a lámpatest sem. Az üvegre vagy fóliára kerülő por és egyéb szennyeződések (rovarok Egyedi megoldások - egyedi hatásokbekerülésének) megakadályozása végett a térrészt mechanikailag is le kell választani az álmennyezet feletti egyéb terektől, az elkészített kirekesztésnek pedig fénytömörnek kell lennie, ha bármely –egyébként szükséges– illesztési hézag, fuga, sín stb. miatt akárcsak résnyire is az álmennyezet fölé lehet látni. A zárt tér miatt a keletkező hő megfelelő elvezetéséről is gondoskodni kell. Az így elkészített nagyfelületű világító berendezés az álmennyezet többi felületéhez kell illeszkedjen, illetve nem szabad elfeledkezni a megfelelő rögzítésről, mely esetenként statikus közreműködését is szükségessé teszi. Ilyen világító berendezés elkészítéséhez a széles körű szakmai ismereteken és tapasztalaton túl számos társtervező (építész, statikus, gépész, villamos) együttműködése is szükséges. 

Művészi kivitelezésű üvegfelülettel készült világítás

Üveg

Az üvegfelület segítségével létesített világító álmennyezet korábban is ismert volt. A látványt ez esetben alapvetően meghatározza a raszteres tartószerkezet, amelybe az üveglapokat elhelyezik. A rasztertávolság az üvegtáblák tömegétől (eredendően vastagságától) és az építészeti adottságoktól is függ, de jellemzően 1 m körüli (legfeljebb 1.5 m) érték. Az üveggel létesített felület látványát meghatározza az üveg opálossága, mely egyben a transzmissziót is befolyásolja.Az opálosság növelése homogénebbé teszi a felület fénysűrűségét, ugyanakkor csökkenti a transzmissziót. Sajnos, számos esetben találkozhatunk rossz kompromisszummal, ahol az opálosság és a fényforrások elhelyezése nincs összhangban, ezért a fénycsövek az üvegen keresztül átlátszanak. Az ilyen felület az eltérő fénysűrűségek miatt nem esztétikus, néha kifejezetten zavaró. Mivel az üvegek sokfélék lehetnek, (vékonyabb vagy vastagabb, ragasztott vagy fóliázott, kettő vagy több rétegű opál, homokszórt vagy savmaratott, stb.), a megfelelő fényforrás-elhelyezés (vagy esetenként fordítva: az adott elrendezéshez az üveg kiválasztása) csak modellkísérleteken keresztül valósítható meg. Az üvegnek ugyanakkor előnye is e sokfélesége, továbbá természetes jellege. Hátránya, hogy törékeny, nehéz, elégséges opálosság eléréséhez sokszor kettőnél több rétegű szerkezet szükséges, ekkor transzmissziója gyakran 50% alatti, illetve a fentebb említett és látványában hangsúlyos raszteres tartószerkezetet igényel. Különleges megjelenésűek az anyagában színezett vagy festett, művészi kivitelezésű üvegkompozíciók, melyek önmagukban is műalkotások, ezek homogén átvilágítása egyedi műszaki megoldásokat igényel.

Sík és hullámos világító térformák váltakozásaFólia

A műanyag fólia speciális, kifejezetten feszített fóliás világító berendezésekhez készül. Vékony, könnyű, ugyanakkor rendkívül erős és rugalmas anyag. Opálossága elegendő ahhoz, hogy kis távolság esetén se lehessen felismerni a mögötte elhelyezett fényforrásokat, tehát teljesen homogén fénysűrűségű felületet nyújt, transzmissziója viszont 50% feletti.  Hatalmas, közel 100m2-es egybefüggő felületek fedhetők be anélkül, hogy az üvegnél említett tartószerkezetet vagy bordákat kellene alkalmazni. (A felületet természetesen lehet tagolni, ha ez épp a látvány miatt szükséges.) A fóliák kifejezetten erre a célra kifejlesztett keretprofilokba kerülnek Festett feszített fóliás világító mennyezet, programozott hatásvilágítási elemekkelelhelyezésre, telepítésük gyors és egyszerű. A kifeszített fólia méret és alaktartó, rendkívüli rugalmasságának köszönhetően hosszú évek alatt sem nyúlik meg. A fólia színsemleges, (pl. DIN 6169), az áteresztett fény színét vagy színhőmérsékletét nem befolyásolja és idővel sem sárgul. Korszerű összetételének és gyártástechnológiának köszönhetően nem tartalmaz nehézfémeket, halogéneket, PCB-t, PCP-t vagy egyéb káros anyagot. Megfelel a legújabb szabványkövetelményeknek (EN 14716), tűzállósága megfelelő (pl. B1 DIN 4102). Ha a szerkezeti elemek vagy a belsőépítészeti elképzelések szükségessé teszik, a feszített fólián áttörés is létesíthető oszlopok, rudak, gépészeti elemek vagy más lámpatestek részére. Felülete igény szerint nyomtatható, színezhető vagy festhető, a felhordott és átvilágított kép segítségével mesterséges ablakok, tetőbevilágítók vagy világító képek, falfülkék is létrehozhatók.

Karbantartás

A nagyfelületű rendszer karbantartása az időszakos átvizsgálásból, tisztításból és fényforráscseréből tevődik össze. A fényforrások cseréjét ajánlatos csoportosan elvégezni, 1-1 meghibásodott fénycső a jól megtervezett berendezésnél nem rajzolhat ki sötétebb, zavaró foltot. Az üveg elemeket a tartóprofilokból egyenként kell eltávolítani, tisztítani és a végén visszahelyezni, amely meglehetősen idő- és munkaigényes. A fóliás megoldásnál a dupla keretprofilrendszernek köszönhetően a belső keretre feszített fólia kiemelhető vagy az álmennyezet síkjából kihajtható, míg a külső keret, mely a szerkezeti elemekhez rögzül, a helyén marad. Tekintettel a fólia és a keret csekély tömegére, egy személy által, szerszám nélkül és viszonylag rövid idő alatt is elvégezhető a karbantartás. 

RGBW fénycsövekkel létesített feszített fóliás dinamikus világítási rendszerSzínesen

A fényerőszabályzás –a forma, mint látványelem, a műszaki színvonal és a mai kor követelményei szerint is–, szinte elengedhetetlen kelléke az így létesített berendezéseknek. A fényforrások kontúrjának, elhelyezésének felismerhetetlensége, fényük keveredése miatt kézenfekvő a többféle színhőmérsékletű vagy színű fénycső elhelyezése. Több különböző színhőmérsékletű fénycső (általában egy meleg és egy hideg alkotta páros) fényáram-arányait változtatva alkalmazkodni lehet a természetes világítás Nap járása szerinti változó színhőmérsékletéhez vagy az aktuális megvilágítási szinthez A homlokzati üvegfalon át...lehet illeszteni a színhőmérsékletet. Kihasználva a nagy felületet, a magas megvilágítási szintet, a fényáram- és színhőmérséklet változtatás előnyeit, hatékony dinamikus világítási rendszer is létesíthető, melyben címezhető lámpatestekkel vagy lámpatestcsoportokkal és megfelelő vezérléssel egymástól különböző és változó helyzetű zónák létesíthetők. E zónák világítási tulajdonságainak változtatásával, vándorlásaival, megjelenésükkel vagy eltűnésükkel virtuális „égkép” hozható létre, modellezve ezzel a természetes égbolt különböző fénysűrűségű és színhőmérsékletű részeit vagy az égbolt részbeni fedettségét. Színes (RGB) fénycsövekkel különleges hatások keltésére nyílik lehetőség, fehér fénycsövekkel kombinálva pedig olyan világítás kialakítására létesíthető, ahol a felületek illetve térbeli alakzatok hol funkcionális, hol dekorációs világításként üzemelhetnek, fényépítészeti látványelemként hozzájárulva egy esti homlokzati kép kialakításához.